Náš blog

Sardinia 2017

16. mezinárodní symposium odpadového hospodářství a skládek

Zúčastnili jsme se Symposia Sardinie 2017, které je a letos oslavilo 30 let od svého založení. První symposium v roce 1987 se věnovalo hlavně řízeným skládkám a přijelo na ní 400 účastníků z 24 zemí. Letošní účast činila 700 odborníků celkem z 80 zemí. Z České republiky byla letos účast historicky nejvyšší, a to 12 účastníků.

celý článek

Kontrola z České inspekce životního prostředí

V srpnu firma Puralab s. r. o. prošla úspěšně kontrolou  České inspekce životního prostředí. Inspektoři kontrolovali nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, označování chemikálií podle systému CLP a také bylo kontrolováno nakládání s odpady podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Inspekce v naší firmě neshledala žádné porušení předpisů.

celý článek

Konference Waste to Resources 2017

Puralab se zúčastnil jedné z předních Evropských konferencí týkajících se odpadů a nakládání s nimi. 7. Ročník Waste to Energy se uskutečnil tradičně v Německém Hannoveru. Cílem konference je představit technologické, legislativní pokroky na poli odpadářském a dále také osobní setkání různých firem, organizací i asociací. Letošní ročník byl v tomto ohledu velmi vydařený a pro návštěvníka by se zdálo, že jde o konferenci světovou, neboť pro nové vize v oblasti odpadů přijeli na konferenci i mimoevropské státy. Celkem se konference zúčastnilo 41 různých zemí.

celý článek

Chemspec Europe 2017

Zástupci naší firmy v květnu navštívili konferenci Chemspec Europe v Mnichově. Zde navázali kontakty s významnými firmami v chemickém průmyslu po celém světě a upevnily vztahy se současnými dodavateli a odběrateli. Díky tomu, můžeme rozvinou naše služby a dále rozšiřovat sortiment našich produktů.

celý článek

Biooxidační filtry na skládkách odpadu

Odstraňování methanu na skládkách je legislativně stanoveno i na období následné péče, kdy na skládku již není navážen odpad. Technologických postupů existuje několik, tento příspěvek se věnuje jedné z nich: biooxidačním filtrům. V úvodu článku je popsána jejich konstrukce, princip a stručně podmínky pro instalaci. Následuje experimentální část, která měla za hlavní cíl prověření účinnosti biooxidačních filtrů při odbourání methanu. Jako náplň byla zvolena dřevní štěpka s malým podílem kompostu. Experiment probíhal jednak laboratorně na filtrační koloně a jednak na biooxidačním filtru na skládce komunálních odpadů. Při laboratorním měření byl krátkodobě vháněn methan do kolony. Výsledná účinnost odbourání methanu dosáhla 90%. Při měření na skládce byla účinnost 100%, což je výsledek prokazující vhodnost použití biooxidačního filtru na skládce

celý článek
Provozuje Puralab s.r.o. (c)2023 | info@puralab.cz | made by PP