Konference Waste to Resources 2017

Puralab se zúčastnil jedné z předních Evropských konferencí týkajících se odpadů a nakládání s nimi. 7. Ročník Waste to Energy se uskutečnil tradičně v Německém Hannoveru. Cílem konference je představit technologické, legislativní pokroky na poli odpadářském a dále také osobní setkání různých firem, organizací i asociací. Letošní ročník byl v tomto ohledu velmi vydařený a pro návštěvníka by se zdálo, že jde o konferenci světovou, neboť pro nové vize v oblasti odpadů přijeli na konferenci i mimoevropské státy. Celkem se konference zúčastnilo 41 různých zemí.

Téma konference bylo hlavně mechanicko-biologická úprava odpadů, třídění a recyklace. Dále strategie s nakládání s odpady a nové odpadářské technologie, které se týkaly například využití plastů nebo bioodpadu. Zajímavé byly i přednášky přímo z praktického provozu těchto technologií. Protože konference se zúčastnil i Evropský komisař, byli jsme informování o nejnovějším dění v regulacích a legislativních úpravách – tedy, EU chce přejít na oběhové hospodářství, což je i trend České republiky.

Puralab ve spolupráci s VŠCHT zde publikoval poster na téma biofiltrů a jejich měření v rámci legislativních podmínek. Biofiltry na skládkách odpadu se měří dle státní technické normy nad jejich povrchem. Takovéto měření bylo prezentováno na posteru a následně i byly kladeny otázky, zda je toto měření dostatečné. O poster byl zájem, řada odborníků se o tuto možnost odstranění methanu zajímala.

06/2017 - Ing. Klára Vondráková

zpět na seznam článků

Provozuje Puralab s.r.o. (c)2023 | info@puralab.cz | made by PP