Sardinia 2017

16. mezinárodní symposium odpadového hospodářství a skládek

Zúčastnili jsme se Symposia Sardinie 2017, které je a letos oslavilo 30 let od svého založení. První symposium v roce 1987 se věnovalo hlavně řízeným skládkám a přijelo na ní 400 účastníků z 24 zemí. Letošní účast činila 700 odborníků celkem z 80 zemí. Z České republiky byla letos účast historicky nejvyšší, a to 12 účastníků.

Symposium Sardinie 2017 nabídlo velmi zajímavá témata, která pokryla celou problematiku skládkování: aereace skládek, semi – aerace skládek, rekultivační vrstvy a uzavírání skládek, odtěžování skládek, výluhy a skládkové plyny, atd..

Nad „rámec“ tělasa skládky se mluvilo o kompostování, cirkulární ekonomice, separaci a sběru odpadu, recyklaci elektroodpadu, vzdělávání obyvatel, vlivu zařízení pro nakládání s odpady na klimatické změny, prevenci pro plýtvání jídlem nebo architektuře zařízeních pro nakládání s odpady.

Speciálním hostem letošního Symposia byla Japonská delegace (Fukuoka University), která ukázala, jak v Japonsku zavedli semi –aeraci na skládkách a dále sdílela svoje zkušenosti z následné péče. Ostatně, následná péče a doba ukončení následné péče je horkým tématem. Ne všechny země jsou ovšem stejně vyspělé a je třeba upozornit, že v rozvojových zemích jsou stále neřízené skládky, které představují veliká zdravotní i environmentální rizika.

Kromě klasických 20 minutových přednášek s následnou diskuzí byly každý den zařazeny i workshopy, kdy všechny přednášky byly zkráceny a více prostoru bylo dáno pro diskuzi. Témata byla již více konkrétní a často ukázáno na konkrétním příkladu, např. Prováděcí dokument pro udržitelné skládkování v Lombardii.

My jsme zde prezentovali české biofiltry, jejich konstrukci a použití. V minulých letech se Symposia zúčastňoval doc. Straka, který svým výzkumem bioplynu zanechal odezvy i na mezinárodní úrovni.

Závěrem je třeba zdůraznit, že Symposium má svoji hodnotu v tom, že svými přednáškami významně ovlivnilo vývoj odpadového hospodářství. Někteří účastníci na něj jezdí již několik let i desítek let. Symposium je sice vědecké, ale tradičně na něj přijíždějí i odborníci z komerční sféry právě, aby využili nejnovějších výsledků z výzkumu.

sardiniasymposium.it iwwg.eu

zpět na seznam článků

Provozuje Puralab s.r.o. (c)2023 | info@puralab.cz | made by PP