O nás

Navazujeme na dlouholetou tradici Výzkumného ústavu paliv (ÚVP) Běchovice a know-how Ing. Pavla Lacka a Doc. Ing. Františka Straky, CSc., předních odborníků v oboru plynů a paliv. Je to pro nás závazek nadále garantovat vysokou odbornost, odpovědnost a péči o zákazníka, které byly v ÚVP na předním místě. Kromě komerční sféry chceme pokračovat i v oblasti výzkumné a tím zlepšovat naše služby ku prospěchu všech.

Náš tým plánujeme rozšiřovat o další odborníky a souběžně nabízet širší portfolio služeb, např. v odpadovém hospodářství. Jakékoliv přání či podněty k výzkumným nebo jiným činnostem budou brány s nejvyšší důležitostí a budou velmi vítány.

Pro odborníky bychom chtěli poskytnout firmu Puralab jako zdroj informací.

ISO:9001
ISO:9001
Provozuje Puralab s.r.o. (c)2017 | info@puralab.cz | made by PP