Palivářské rozbory

Nabízíme komplexní služby, zahrnující palivářské analýzy kapalných (např. TTO) nebo pevných paliv (např. uhlí, dřevní štěpky, plastů, různých forem biomasy nebo tuhých alternativních paliv) v rozsahu minimálně voda, popel, hořlavina (výpočtem), uhlík, vodík, síra, dusík, chlór, spalné teplo a výhřevnost (výpočtem).

Tyto parametry jsou stanoveny v původním a bezvodém vzorku a v hořlavině. Pro potřeby případné následné certifikace státní zkušebnou (kromě češtiny je za příplatek možná jakákoliv jazyková verze), jsou připravovány vzorky popela pro stanovení těžkých kovů (As, Cd, Hg, Pb) a vypočtena produkce emisí pro zatřídění paliva dle výkonu spalovacího zařízení dle vyhl. č. 415/2012 Sb., resp. 309/2016 Sb.

Pokud budete mít jakékoli další parametry či jiné specifické požadavky, prosím neváhejte nás kontaktovat.

Environmentální monitoring
Puralab
Chcete objednat nebo poradit?

Ing. Pavel Lacek
+420 777 236 998

Ing. Klára Vondráková Ph.D.
+420 776 054 407

info@puralab.cz

Provozuje Puralab s.r.o. (c)2017 | info@puralab.cz | made by PP