Služby pro skládky

Nabízíme měření skládkového plynu:

  • Dlouhodobý monitoring vývinu skládkového plynu
  • Čerpací zkoušky
  • Provoz odplyňovacího systému (biofiltry) a jeho servis
  • Poradenství při odstraňování skládkového plynu


Metodika

Na místě se záraznou sondáží měří složení skládkového plynu z 10 a 50 cm (resp. z maximálně mechanicky dosažitelné hloubky) CH4, CO2, O2, N2 se dopočítá, na vyžádání H2S a podpovrchové koncentrace CH4.

Jsou-li instalovány plynosběrné věže (s uzavíracími armaturami), změří se nejdříve manovakuometrem tlaková tendence, dále CH4, CO2, O2, N2 se dopočítá, na vyžádání H2S čidlem, které je součástí analyzátoru.

Je-li instalován biooxidační filtr, měří se složení plynu v 10 a 50 cm (resp. z maximálně mechanicky dosažitelné hloubky) CH4, CO2, O2, N2 se dopočítá, na vyžádání H2S čidlem, které je součástí analyzátoru a podpovrchové koncentrace CH4, v cílové hloubce se změří teplota.

Na vyžádání zákazníka se subjektivně hodnotí pachová stopa skládky.

Na vyžádání zákazníka, lze po sdělení plochy skládky, vypočítat roční produkci skládkového plynu.

Před měřením a na konci měření se zapisuje teplota okolí a subjektivně se hodnotí i síla větru. Atmosférický tlak je měřen přímo analyzátorem.

Chemické složení plynů se přepočítává na složení formální tvořené složkami:

  • BG modelový bioplyn (74 % CH4, 26 % CO2) standardního složení odpovídající vyšším obsahům methanu, dosahovaným při anaerobní digesci
  • AG přebytkový plyn z acidogenních procesů (CO2)
  • NA nezměněný vzduch (21 % O2, 79 % N2)
  • EA spotřebovaný vzduch (11 % CO2, 89 % N2), tj. plyn vzniklý jako zbytek po spotřebování kyslíku z přisátého vzduchu, tato složka je tvořena N2 a CO2
  • Výbušnost a zahoření skládky - modelováním úniku skládkového plynu z uzavřených skládek

Odpadářské technologie
Chcete objednat nebo poradit?

Ing. Pavel Lacek
+420 777 236 998

Ing. Klára Vondráková
+420 776 054 407

info@puralab.cz

Provozuje Puralab s.r.o. (c)2017 | info@puralab.cz | made by PP