Služby pro skládky

Monitorovaní skládek

Našim zákazníkům nabízíme pravidelné monitorování skládkového plynu v souladu s ČSN 83 8034 a ČSN 83 8036. 

Nabízíme monitoring skládkového plynu:
  • v odplyňovacím systému skládky (věže, studny)
  • pod povrchem skládky (zárazné sondy do hloubky 10-60cm)
  • na povrchu skládky (metodou flux-box)
Dále pro zákazníky zjišťujeme například:
  • zjišťování produkce skládkového plynu z tělesa skládky (výtokové testy, výpočetní modely)
  • účinnost odbourávání methanu na pasivních systémech pro odstraňování skládkového plynu (biofiltrech)

V případě zájmu, či jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Metodika

Na místě se záraznou sondáží měří složení skládkového plynu z 10 a 50 cm (resp. z maximálně mechanicky dosažitelné hloubky) CH4, CO2, O2, N2 se dopočítá, na vyžádání H2S a podpovrchové koncentrace CH4.

Jsou-li instalovány plynosběrné věže (s uzavíracími armaturami), změří se nejdříve manovakuometrem tlaková tendence, dále CH4, CO2, O2, N2 se dopočítá, na vyžádání H2S čidlem, které je součástí analyzátoru.

Je-li instalován biooxidační filtr, měří se složení plynu v 10 a 50 cm (resp. z maximálně mechanicky dosažitelné hloubky) CH4, CO2, O2, N2 se dopočítá, na vyžádání H2S čidlem, které je součástí analyzátoru a podpovrchové koncentrace CH4, v cílové hloubce se změří teplota.

Na vyžádání zákazníka se subjektivně hodnotí pachová stopa skládky.

Na vyžádání zákazníka, lze po sdělení plochy skládky, vypočítat roční produkci skládkového plynu.

Před měřením a na konci měření se zapisuje teplota okolí a subjektivně se hodnotí i síla větru. Atmosférický tlak je měřen přímo analyzátorem.

Chemické složení plynů se přepočítává na složení formální tvořené složkami:
  • BG modelový bioplyn (74 % CH4, 26 % CO2) standardního složení odpovídající vyšším obsahům methanu, dosahovaným při anaerobní digesci
  • AG přebytkový plyn z acidogenních procesů (CO2)
  • NA nezměněný vzduch (21 % O2, 79 % N2)
  • EA spotřebovaný vzduch (11 % CO2, 89 % N2), tj. plyn vzniklý jako zbytek po spotřebování kyslíku z přisátého vzduchu, tato složka je tvořena N2 a CO2
  • Výbušnost a zahoření skládky - modelováním úniku skládkového plynu z uzavřených skládek
Environmentální monitoring
Puralab
Chcete objednat nebo poradit?

Ing. Pavel Lacek
+420 777 236 998

Ing. Klára Vondráková Ph.D.
+420 776 054 407

info@puralab.cz

Provozuje Puralab s.r.o. (c)2017 | info@puralab.cz | made by PP