Vyrábíme vysoce čisté i speciální chemikálie, provádíme analýzu pevných a kapalných paliv, měříme koncentrace plynů pro skládky, čistírny odpadních vod, bioplynové stanice a nabízíme i další služby.

Provozuje Puralab s.r.o. (c)2017 | info@puralab.cz | made by PP