Chemikálie pro školy

Výuka chemie ve školách formou praktických demonstrací v poslední době upadá a naším zájmem je podpořit ty školy a učitele, kteří jsou stále zapálení a chápou přínos této formy výuky.
Máme dlouholeté zkušenosti s propagací chemie pro školy a demonstračními pokusy a pokud nás budete kontaktovat rádi Vás pomůžeme a poradíme.

Pokud budete mít zájem, můžete také navštívit náš BLOG, na kterém neustále pracujeme a přidáváme i návody na nové i starší chemické pokusy.

Naší specialitou jsou chemikálie pro chemiuminiscenci, triboluminescenci atd., které si i sami syntetizujeme.
Zároveň dodáváme i soli prvků použitelných v příslušných reakcích.(lanthanoidy).
Níže se můžete podívat na příklady, jak tyto chemikálie používat a jaké efekty se dají dosáhnout.

Dovolte nám tedy představit Vám naši nabídku chemikálií, které můžete využít při výuce chemie na Vaší škole.

Katalog chemikálií pro školy

Kategorie

 • 9
 • 9,10- bis( fenylethynyl anthracen)
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C30H18 10075-85-1 378.46 pro chemiluminiscenci 70,-/100mg, 700,-/1g pro chemiluminiscenci
 • A
 • Amoniak 25%
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NH3 ∙ H2O 7664-41-7 17.03 p.a. 70,-/l
 • Amylalkohol-iso
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C5H12O 123-51-3 88.14 p.a. 80,-/l
 • B
 • Bismut (kusy)
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Bi 7440-69-9 208.98 p.a. 120,-/50g
 • Brom
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Br2 7726-95-6 79.90 p.a. 300,-/100ml
 • Bromfenolová modř
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C19H10Br4O5S 115-39-9 669.96 indikátor 50,-/10g
 • Bromid draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KBr 7758-02-3 119.00 p.a. 300,-/kg. 40,-/100g
 • Bromid sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NaBr 7647-15-6 102.89 p.a. 700,-/kg, 80,-/100g
 • Bromičnan draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KBrO3 7758-01-2 167.00 p.a. 490,-/kg, 60,-/100g
 • C
 • Chelaton I -kyselina nitrilotrioctová
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C6H9NO6 139-13-9 191.14 p.a. 480,-/kg, 60,-/100g
 • Chelaton II -kyselina etylendiamintetraoctová
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  [CH2N(CH2CO2H)2]2 60-00-4 292.24 p.a. 500,-/kg, 60,-/100g
 • Chelaton III -disodná sůl dihydrát chelatonu II
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  [CH2N(CH2CO2Na)2]2 6381-92-6 372.24 p.a. 320,-/kg, 45,-/100g
 • Chelaton IV
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C14H22N2O8 ∙ H2O 125572-95-4 364.35 p.a. 1200,-/100g
 • Chlorečnan draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KClO3 3811-04-9 122.55 p.a. 500,-/kg
 • Chlorid amonný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NH4Cl 12125-02-9 53.49 p.a. 200,-/kg
 • Chlorid barnatý dihydr.
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  BaCl2 ∙ 2H2O 10326-27-9 244.26 p.a. 380,-/kg
 • Chlorid draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KCl 7447-40-7 74.55 p.a. 120,-/kg
 • Chlorid kobaltnatý hexahydrát
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CoCl2 ∙ 6H2O 7791-13-1 237.93 p.a. 140,-/100g
 • Chlorid lithný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  LiCl 7447-41-8 42.39 p.a. 800,-/kg
 • Chlorid manganatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  MnCl2 7773-01-5 125.84 p.a. 360,-/kg
 • Chlorid měďnatý dihydrát
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CuCl2 ∙ 2H2O 10125-13-0 170.48 č. 440,-/kg
 • Chlorid nikelnatý hexahydrát
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NiCl2 ∙ 6H2O 7791-20-0 237.69 č. 840,-/kg, 100,-/100g
 • Chlorid sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NaCl 7647-14-5 58.44 p.a. 85,-/kg
 • Chlorid vápenatý bezvodý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CaCl2 10043-52-4 110.98 p.a. 90,-/kg
 • Chlorid zinečnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  ZnCl2 7646-85-7 136.31 p.a. 500,-/kg, 60,-/100g
 • Chlorid železitý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  FeCl3 7705-08-0 162.20 p.a. 60,-/200g
 • Chloroform
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CHCl3 67-66-3 119.37 p.a. 130,-/l
 • Chroman draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  K2CrO4 7789-00-6 194.19 p.a. 700,-/kg, 80,-/100g
 • Cín
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Sn 7440-31-5 118.710 0,999 200,-/100g
 • D
 • DNPO (bis(2,4-dinitrofenyl)oxalát)
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C14H6N4O12 16536-30-4 422.22 pro chemiluminiscenci 300,-/1g, 1800,- 10g pro chemiluminiscenci
 • Dextrin
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  (C6H10O5)n 9004-53-9 č. 80,-/250g
 • Dichroman draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  K2Cr2O7 7778-50-9 294.18 p.a. 360,-/kg, 50,-/100g
 • Dichroman sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Na2Cr2O7 10588-01-9 261.97 p.a. 900,-/kg, 110,-/100g
 • Diethylether
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  (C2H5)2O 60-29-7 74.12 p.a. 250,-/l
 • Draslík
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  K 7440-09-7 39.09 č. 1400,-/100g
 • Dusitan sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NaNO2 7632-00-0 68.99 p.a. 140,-/kg
 • Dusičnan amonný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NH4NO3 6484-52-2 80.04 p.a. 80,-/500g
 • Dusičnan barnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Ba(NO3)2 10022-31-8 261.33 p.a. 95,-/100g
 • Dusičnan barnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Ba(NO3)2 10022-31-8 261.33 č. 1400,-/kg, 180,-/100g
 • Dusičnan draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KNO3 7757-79-1 101.10 č. 150,-/kg
 • Dusičnan lithný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  LiNO3 7790-69-4 68.94 p.a. 450,-/kg, 70,-/100g
 • Dusičnan měďnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Cu(NO3)2 3251-23-8 187.55 p.a. 1250,-/kg, 140,-/100g
 • Dusičnan olovnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Pb(NO3)2 10099-74-8 331.2 č. 30,-/100g
 • Dusičnan sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NaNO3 7631-99-4 84.99 p.a. 50,-/100g
 • Dusičnan strontnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Sr(NO3)2 10042-76-9 211.63 č. 65,-/100g
 • Dusičnan stříbrný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  AgNO3 7761-88-8 169.87 p.a. 1000,-/100g
 • Dusičnan vápenatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Ca(NO3)2 10124-37-5 164.08 p.a. 120,-/kg
 • E
 • Eosin
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C20H8Br4O5 15086-94-9 647.89 pro chemiluminiscenci 100,-/10g pro chemiluminiscenci
 • Ethylalkohol syn. tech. den.
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C2H5OH 64-17-5 46.07 č. 100,-/l
 • Ethylenglykol
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C2H4(OH)2 107-21-1 62.07 č. 90,-/l
 • Ethylester kys.octové
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CH3COOCH2CH3 141-78-6 88.11 č. 110,-/l
 • EuD4TEA (europium tetrakys(dibenzoylmethid) triethylamonium)
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C66H64N2O2Eu * 1151.2 pro chemiluminiscenci 250,-/1g, 1500,-/10g pro chemiluminiscenci
 • F
 • Fenolftalein
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C20H14O4 77-09-8 318.32 indikátor 50,-/10g
 • Fluorid sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NaF 7681-49-4 41.98 p.a. 460,-/kg, 70,-/100g
 • G
 • Glukóza
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C6H12O6 50-99-7 180.16 č. 540,-/kg
 • Glycerin
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C3H8O3 56-81-5 92.09 p.a. 130,-/l
 • H
 • Hexakyanoželezitan draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  K3[Fe(CN)6] 13746-66-2 329.24 č. 580,-/kg
 • Hexakyanoželeznatan draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  K4[Fe(CN)6] 13943-58-3 368.35 č. 580,-/kg
 • Hliník granule
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Al 7429-90-5 26.98 č. 120,-/100g
 • Hliník prášek 0-100 um
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Al 7429-90-5 26.98 č. 900,-/kg, 110,-/100g
 • Hořčík
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Mg 7439-95-4 24.30 č. 140,-/100g
 • Hydrid borito-sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NaBH4 16940-66-2 37.83 č. 300,-/100g
 • Hydrid hlinito-lithný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  LiAlH4 16853-85-3 37.95 č. 640,-/50g
 • Hydrogenuhličitan draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KHCO3 298-14-6 100.11 p.a. 280,-/kg
 • Hydrogenuhličitan sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NaHCO3 144-55-8 84.00 p.a. 60,-/kg
 • Hydroxid draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KOH 1310-58-3 56.11 p.a. 140,-/kg
 • Hydroxid sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NaOH 1310-73-2 39.99 p.a. 70,-/kg
 • I
 • Isopropylalkohol
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C3H8O 67-63-0 60.10 p.a. 120,-/l
 • J
 • Jod
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  I2 7553-56-2 253.81 p.a. 2400,-/kg, 300,-/100g
 • Jodid draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KI 7681-11-0 166.00 p.a. 2000,-/kg, 240,-/100g
 • Jodid sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NaI 7681-82-5 149.89 p.a. 3000,-/kg, 320,-/100g
 • Jodistan draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KIO4 7790-21-8 230.00 p.a. 2200,-/kg, 800,-/250g
 • Jodičnan draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KIO3 7758-05-6 214.00 č. 900,-/kg, 100,-/100g
 • Jodoform
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CHI3 75-47-8 393.73 p.a. 360,-/50g
 • K
 • Kafr
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C10H16O 76-22-2 152.24 p.a. 840,-/kg, 140,-/100g
 • Karbid vápenatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CaC2 75-20-7 64.09 technický 250,-/kg
 • Kongočerveň
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C32H22N6Na2O6S2 573-58-0 696.66 indikátor 130,-/10g
 • Kyselina askorbová
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C6H8O6 50-81-7 176.12 lékopis. 120,-/kg
 • Kyselina boritá
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  H3BO3 10043-35-3 61.83 p.a. 130,-/kg
 • Kyselina chlorovodíková 35%
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  HCl 7647-01-0 36.46 p.a. 80,-/l
 • Kyselina citronová
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C6H8O7 77-92-9 192.12 potr. č. 100,-/kg
 • Kyselina dusičná 60%
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  HNO3 7697-37-2 63.01 č. 50,-/l
 • Kyselina fluorovodíková 40%
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  HF 7664-39-3 20.00 p.a. 260,-/l
 • Kyselina mravenčí 86%
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  HCOOH 64-18-6 46.03 č. 150,-/l
 • Kyselina o-fosforečná 85%
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  H3PO4 7664-38-2 97.99 č. 140,-/l
 • Kyselina octová ledová
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CH3COOH 64-19-7 60.05 p.a. 100,-/l
 • Kyselina sírová 96%
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  H2SO4 7664-93-9 98.07 p.a. 110,-/l
 • Kyselina vinná
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C4H6O6 526-83-0 150.08 p.a. 280,-/kg
 • Kyselina šťavelová dihydrát
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  (COOH)2 ∙ 2H2O 6153-56-6 126.065 p.a. 170,-/kg
 • L
 • Lithium
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Li 7439-93-2 6.93 0,999 1600,-/100g
 • Luminol
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C8H7N3O2 521-31-3 177.16 pro chemiluminiscenci 200,-/1g, 1200,-/10g pro chemiluminiscenci
 • M
 • Manganistan draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KMnO4 7722-64-7 158.03 p.a. 250,-/kg
 • Metavanadičnan amonný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NH4VO3 7803-55-6 116.98 p.a. 150,-/100g
 • Methanol
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CH3OH 67-56-1 32.04 p.a. 60,-/l
 • Methylenová modř
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C16H18N3SCl 61-73-4 319.85 indikátor 50,-/10g
 • Methyloranž
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C14H14N3NaO3S 547-58-0 327.33 indikátor 50,-/10g
 • Methylčerveň
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C15H15N3O2 493-52-7 269.30 indikátor 50,-/10g
 • Močovina
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CH4N2O 57-13-6 60.06 p.a. 100,-/kg
 • Měď -prach
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Cu 7440-50-8 63.54 p.a. 800,-/kg, 100,-/100g
 • O
 • Octan amonný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CH3COONH4 631-61-8 77.08 p.a. 150,-/kg
 • Octan sodný bezvodý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CH3COONa 127‑09‑3 82.03 p.a. 250,-/kg, 40,-/100g
 • Octan sodný trihydrát
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CH3COONa ∙ 3H2O 6131‑90‑4 136.08 p.a. 120,-/kg
 • Olovo
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Pb 7439-92-1 207.2 č. 140,-/100g
 • Oxid manganičitý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  MnO2 1313-13-9 86.93 p.a. 1300,-/kg, 140,-/100g
 • Oxid měďnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CuO 1317-38-0 79.54 p.a. 1000,-/kg, 110,-/100g
 • P
 • Persíran draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  (NH4)2S2O8 7727-54-0 228.18 p.a. 410,-/kg, 50,-/100g
 • Perylen
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C20H12 198-55-0 252.32 pro chemiluminiscenci 70,-/100mg, 500,-/1g pro chemiluminiscenci
 • Pyridin
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C5H5N 110-86-1 79.10 p.a. 800,-/l
 • R
 • Rtuť
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Hg 7439-97-6 200.59 p.a. 1000,-/kg
 • S
 • Siřičitan sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Na2SO3 7757-83-7 126.04 p.a. 250,-/kg
 • Sulfid antimonitý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Sb2S3 1345-04-6 339.72 č. 400,-/kg
 • Sulfid sodný bezvodý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Na2S 1313-82-2 78.04 č. 1400,-/kg, 180,-/100g
 • Sulfid železnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  FeS 1317-37-9 87.91 č. 380,-/kg
 • Síra
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  S 7704-34-9 32.05 č. 100,-/kg
 • Síran amonno-hlinitý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NH4Al(SO4)2 7784-25-0 237.15 č. 130,-/kg
 • Síran draselno-hlinitý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KAl(SO4)2 10043-67-1 258.20 č. 200,-/kg
 • Síran hořečnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  MgSO4 7487-88-9 120.36 p.a. 210,-/kg
 • Síran kobaltnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CoSO4 10124-43-3 154.99 p.a. 2700,-/kg, 300,-/100g
 • Síran měďnatý pentahydrát
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CuSO4 ∙ 5H2O 7758-99-8 249.68 p.a. 220,-/kg
 • Síran nikelnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NiSO4 7786-81-4 154.75 č. 360,-/kg, 50,-/100g
 • Síran sodný bezvodý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Na2SO4 7757-82-6 142.04 p.a. 100,-/kg
 • Síran železnato-amonný hexahydrát
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  (NH4)2Fe(SO4)2 ∙ 6H2O 7783-85-9 392.14 p.a. 500,-/kg, 60,-/100g
 • Síran železnatý heptahydrát
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  FeSO4 ∙ 7H2O 7782-63-0 278.01 p.a. 350,-/kg
 • T
 • TCPO (bis(2,4,6,-trichlorfenyl)oxalát)
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C8H4Cl6O4 1165-91-9 448.9 pro chemiluminiscenci 220,-/1g , 1320,-/10g pro chemiluminiscenci
 • Tanin
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  --------- 1401-55-4 1701.19 lékopis. 1200,-/kg, 130,-/100g
 • Thiokyanatan amonný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  NH4SCN 1762-95-4 76.12 p.a. 1600,-/kg, 180,-/100g
 • Thiokyanatan draselný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KSCN 333-20-0 97.18 p.a. 900,-/kg, 130,-/100g
 • Thiosíran sodný pentahydrát
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Na2S2O4 ∙ 5H2O 10102-17-7 248.18 p.a. 160,-/kg
 • Thymolftalein
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C28H30O4 125-20-2 430.54 p.a. 120,-/10g
 • Toluen
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C6H5CH3 108-88-3 92.14 p.a. 120,-/l
 • U
 • Uhličitan amonný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  (NH4)2CO3 506-87-6 96.09 p.a. 220,-/kg
 • Uhličitan barnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  BaCO3 513-77-9 197.34 p.a. 380,-/250g
 • Uhličitan lithný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Li2CO3 554-13-2 73.89 p.a. 1200,-/500g
 • Uhličitan sodný
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Na2CO3 497-19-8 105.98 p.a. 100,-/kg
 • Uhličitan vápenatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  CaCO3 471-34-1 100.08 p.a. 150,-/kg
 • Urotropin
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  C6H12N4 100-97-0 140.18 p.a. 260,-/500g
 • V
 • Vinan draselno-sodný tetrahydrát
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  KNaC4H4O6 · 4H2O 304-59-6 282.1 p.a. 320,-/kg, 45,-/100g
 • Vínan olovnatý
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Pb(C4H4O6) 815-84-9 355.27 p.a. 120,-/100g
 • Z
 • Zinek (prach)
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Zn 7440-66-6 65.38 p.a. 800,-/kg, 100,-/100g
 • OSTATNÍ
 • Železo (prach)
  VzorecCASMolární hmotnostČistotaOrientační cena (bez DPH)Kategorie
  Fe 7439-89-6 55.84 p.a. 300,-/500g

Pokračovat můžete v našem katalogu chemikálií

Ke stažení

Ceník - Chemikálie pro školy (.pdf) Ceník - Chemikálie pro školy (.xlsx)

Ceník - Chemikálie pro chemiluminiscenci


Návod - Triboluminescenční krystaly EuD4TEA Návod - Luminol Návod - TCPO

Provozuje Puralab s.r.o. (c)2017 | info@puralab.cz | made by PP