Vzorkování odpadu

Provádíme certifikované vzorkování odpadů. Vypracujeme program zkoušení, plán vzorkování a protokol o vzorkování dle potřeb zákazníka. Vzorkování provádíme jednorázově i na bázi dlouhodobé spolupráce, navrhneme nové vzorkování nebo upravíme současné odběry tak, aby byly v souladu s aktuálními požadavky na vzorkování a doplníme dokumentaci.

Pro obce nabízíme vzorkování směsného komunálního odpadu z "černých popelnic" dle metodiky MŽP.

MVO
Vzorkování, rozbory a měření
Puralab
Chcete objednat nebo poradit?

Ing. Pavel Lacek
+420 777 236 998

Ing. Klára Vondráková Ph.D.
+420 776 054 407

info@puralab.cz

Provozuje Puralab s.r.o. (c)2023 | info@puralab.cz | made by PP